MENU
 

Uroczyste ślubowanie w KNSL

14 listopada br. odbyło się oficjalne ślubowanie nowych członków Koła Naukowego Studentów Logistyki. W tym roku w szeregi KNSL wstąpiło aż 25 nowych studentów.

Swoją obecnością zaszczycili nas: prodziekan ds. studenckich dr inż. Izabela Horzela, dyrektor Instytutu Logistyki dr hab. inż. Stanisław Smyk oraz opiekun Koła - dr Joanna Antczak.

Nowi Członkowie ślubowali i przyrzekali godnie reprezentować KNSL, a  w szczególności:

  • brać czynny udział w życiu KNSL,
  • zdobywać sumiennie i twórczo wiedzę oraz nowe umiejętności,
  • dbać o honor studenta, dobre imię Akademii i Koła, wzbogacać ich dorobek i tradycje,
  • szanować siebie wzajemnie.

***

Koło Naukowe Studentów Logistyki jest uczelnianą organizacją studencką, której historia sięga 2002 r., kiedy to na ówczesnym Wydziale Strategiczno-Obronnym z inicjatywy żołnierzy zaczęto propagować zagadnienia z obszaru logistyki wojskowej w ramach nowopowstałej organizacji.

1 października 2004 r. w szeregi KNSL wstąpili również cywilni studenci studiów stacjonarnych, w wyniku czego sfera zainteresowań została poszerzona o elementy logistyki cywilnej.

Obecnie KNSL funkcjonuje przy Instytucie Logistyki Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej aktywnie włączając się w życie naukowe m.in. poprzez organizację konferencji naukowych, wykładów otwartych oraz biorąc czynny udział w ogólnopolskich seminariach i konkursach.


wróć