MENU
plakat 1

plakat 2

Główne obszary tematyczne (tezy)

GŁÓWNE OBSZARY TEMATYCZNE KONFERENCJI:

Zmiany w środowisku zagrożeń powietrznych:

 • Aktywność lotnictwa Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej;
 • Koncepcja antydostępowa (Anti-Access/Area-Denial - A2/AD) – implikacje dla narodowego oraz sojuszniczego systemu obrony powietrznej;
 • Doświadczenia z użycia środków napadu powietrznego (ŚNP) we współczesnych konfliktach zbrojnych (ostatnia dekada – działania bojowe prowadzone w Syrii, Libii, Jemenie i na Ukrainie);
 • Bezzałogowe systemy powietrzne – dostępność oraz bojowe ich zastosowanie;
 • Obecny oraz perspektywiczny rozwój ŚNP.

Osłona obiektów oraz ochrona i obrona granicy państwowej w przestrzeni powietrznej:

 • Planowanie obrony przeciwlotniczej oraz przeciwrakietowej na poziomie operacyjnym oraz dowództwa komponentu powietrznego;
 • Doświadczenia z realizacji obrony przeciwlotniczej (osłony obiektów) w ramach zabezpieczenia wydarzeń oraz imprez masowych o wymiarze międzynarodowym (EURO 2016 - Francja, Szczyt NATO 2016, Światowe Dni Młodzieży, itp.);
 • Doświadczenia z użycia środków przeciwlotniczych oraz przeciwrakietowych (Surface Based Air and Missile Defence – SBAMD) w działaniach bojowych XXI wieku;
 • Realizacja misji Air Policing (AP) w ramach NATINAMDS;
 • Realizacja obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej dla wybranych obiektów osłony (baza lotnicza, SD OP, ugrupowania bojowe poszczególnych rodzajów wojsk, infrastruktura krytyczna, itp.);
 • Prawne aspekty realizacji zadań w ramach systemu OP.

Rozwój środków walki podsystemów rozpoznania oraz rażenia obrony powietrznej:

 • Nowe systemy przeciwlotnicze, przeciwrakietowe oraz „dual role” na rynku światowym;
 • Trendy rozwojowe środków przeciwlotniczych i przeciwrakietowych;
 • Rozwój środków OPL przez polski przemysł zbrojeniowy;
 • Pozyskiwanie nowych środków przeciwlotniczych i przeciwrakietowych przez Siły Zbrojne RP – status programów Wisła, Narew, Pilica i innych;
 • Rozwój lotnictwa myśliwskiego oraz środków rozpoznania przestrzeni powietrznej.

Dowodzenie i kierowanie aktywnymi środkami walki w ramach zintegrowanego systemu OP:

 • Integracja systemów SBAMD w ramach narodowego systemu OP;
 • System dowodzenia i kierowania środkami SBAMD w operacji narodowej i sojuszniczej;
 • Aktualny stan integracji narodowych środków OPL z NATINAMDS;
 • Dowodzenie i kierowanie środkami Air Policing;
 • Rozwój techniczny zautomatyzowanych środków wsparcia dowodzenia i kierowania w obronie powietrznej – ujęcie perspektywiczne.

wróć