MENU
plakat 1

plakat 2

Komitet naukowo-programowy

KOMITET NAUKOWO-PROGRAMOWY KONFERENCJI:

płk dr hab. Krzysztof KRAKOWSKI (ASzWoj) – przewodniczący
prof. dr hab. Stefan ANTCZAK (ASzWoj)
prof. dr hab. inż. Andrzej GLEN (UPH)
prof. dr hab. Stanisław ZAJAS (ASzWoj)
prof. dr hab. inż. Andrzej ŻYLUK (ITWL)
dr hab. Eugeniusz CIEŚLAK (UPH)
płk dr hab. Bogdan GRENDA (ASzWoj)
dr hab. inż. Stanisław KACHEL (WAT)
dr hab. inż. Jan KOBIERSKI (AMW)
dr hab. Wiesław MARUD (ASzWoj)
dr hab. Jacek NOWAK (WSOSP)
dr hab. inż. Jan PIETRASIEŃSKI (WAT)
dr hab. Adam RADOMYSKI (WSOSP)
płk dr hab. inż. Tomasz SMAL (WSOWL)
płk dr inż. Dariusz ŻYŁKA (ASzWoj)
ppłk dr inż. Sebastian MAŚLANKA (ASzWoj)
kmdr por. dr inż. Stanisław MILEWSKI (AMW)
ppłk dr inż. Paweł MRÓZ (ASzWoj)
ppłk dr inż. Norbert ŚWIĘTOCHOWSKI (WSOWL)
ppłk dr inż. Mariusz ZIEJA (ITWL)
mjr dr inż. Jacek PAJĄK (WSOWL)


wróć