MENU
plakat 1

plakat 2

Informacje organizacyjne/kontakt

WSPÓŁORGANIZATORAMI KONFERENCJI SĄ:
Wydział Bezpieczeństwa i Logistyki Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych
Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Akademii Marynarki Wojennej
Wydział Mechatroniki i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej
Wydział Zarządzania Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych
Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
Polskie Lobby Przemysłowe

KONTAKT W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z UDZIAŁEM W KONFERENCJI:
płk dr inż. Dariusz ŻYŁKA (d.zylka@akademia.mil.pl; tel. 261813021, kom. 661972425);
ppłk dr inż. Sebastian MAŚLANKA (s.maslanka@akademia.mil.pl; tel. 261813123; kom. 502067630);
ppłk mgr inż. Grzegorz KOŁATA, (g.kolata@akademia.mil.pl; tel. 261813831; kom. 795203622);
mjr mgr inż. Jacek MILEWSKI (j.milewski@akademia.mil.pl; tel. 261813831; kom. 509323773).

TERMINY:
do 15.09.2017 r. nadsyłanie zgłoszeń udziału w konferencji wraz z abstraktami;
do 11.10.2017 r. przesyłanie gotowych referatów (artykułów).

DODATKOWE INFORMACJE:
- Opracowane referaty konferencyjne zostaną opublikowane w recenzowanej monografii naukowej ASzWoj (wyd. z nr ISBN), która zostanie wydana po konferencji. Jednocześnie organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia artykułów, komunikatów, które zostaną opracowane niezgodnie z wytycznymi określonymi w wymogach edycyjnych. Wymogi edycyjne dostępne są na stronie internetowej informującej o konferencji.
- Udział w konferencji: bezpłatny.
Koszt obiadu w dniu 18.10.2017 r.: 30 PLN (tylko dla zainteresowanych).
Koszt udziału w spotkaniu think tank: 100 PLN (tylko dla zainteresowanych).
Koszt wydania pokonferencyjnego: 40 PLN (tylko dla zainteresowanych).
Konto konferencji podane zostanie bezpośrednio osobom zainteresowanym po złożeniu formularza zgłoszeniowego konferencji.

- Deklarację uczestnictwa oraz referaty, komunikaty i materiały promocyjne do publikacji proszę kierować na adres:
g.kolata@akademia.mil.pl;
j.milewski@akademia.mil.pl;
s.maslanka@akademia.mil.pl.

Pliki do pobrania:


wróć