MENU
plakat 1

plakat 2

Komitety konferencji

Komitet Naukowy:

prof. dr hab. Lech Dubel
płk dr hab. Krzysztof Krakowski
dr hab. Arkadiusz Bereza
płk dr hab. Leszek Elak
prof. dr hab. Jan Jachymek
prof. dr hab. Roman Kwiecień
dr hab. Zbigniew Kmiecik
dr hab. Marek Kulik
dr hab. Grzegorz Ławnikowicz
dr Jarosław Kostrubiec
ppłk dr Grzegorz Lewandowski
ppłk dr inż. Dariusz Nowak

Komitet Organizacyjny:

dr Magdalena Kuranc-Szymczak
płk (rez.) Marek Kwiecień
mgr Edyta Szałacha-Małysz
mgr Piotr Bartnik
mgr Łukasz Hasior


wróć