MENU

Wyniki konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Zarządzania kryzysowego i ochrony ludności Instytutu Bezpieczeństwa Państwa Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego (KONKURS LUTY 2019 R.)

Zgodnie § 4. pkt 13. Zarządzenia nr 33 z dnia 6. grudnia 2016 roku Rektor Akademii Sztuki Wojennej  podjął decyzję o niezatrudnieniu  żadnej z osób aplikujących w konkursie na stanowisko adiunkta w Katedrze Zarządzania kryzysowego i ochrony ludności Instytutu Bezpieczeństwa Państwa Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego.


wróć