MENU

PO WER

PO WER

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER 2014-2020) to następca Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, jeden z beneficjentów nowego programu, prowadzi projekty wspierające m.in. mobilność kadry edukacji szkolnej, zagraniczne staże dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych, mobilność studentów z niepełnosprawnością oraz znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego.

Głównym celem projektów realizowanych ze środków POWER w obszarze szkolnictwa wyższego jest podniesienie kompetencji zawodowych i kluczowych studentów niepełnosprawnych oraz studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, poprzez zrealizowanie części programu kształcenia w zagranicznej uczelni.

Żródło: http://www.power.frse.org.pl/

Więcej informacji nt. PO WER: https://erasmusplus.org.pl/

 

Studenci Akademii Sztuki Wojennej zakwalifikowani na wyjazdy na praktyki lub studia w programie Erasmus+ KA103, którzy pobierają stypendia socjalne lub są osobami z niepełnosprawnościami, mogą otrzymać stypendium w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). 

W Programie Erasmus+ wyjazdy te będą miały status wyjazdów z dofinansowaniem zerowym.

 

Szczegółowe informacje co do kwalifikacji na wyjazdy: http://www.akademia.mil.pl/wyjazdy-na-studia/detail,nID,1907

Rekrutacja krok po kroku: http://www.akademia.mil.pl/wyjazdy-na-studia/detail,nID,1915

 


wróć