MENU

Stawki stypendium na wyjazd

 

KRAJ STAWKA (EUR/ miesięcznie) POWER (PLN/ miesięcznie
Grupa 1 –  Dania, Finlandia, Irlandia,  Islandia,  Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania,  600 EUR 3019 PLN
Grupa 2 Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy 550 EUR 2803 PLN
Grupa 3 – Bułgaria,Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry 500 EUR 2587 PLN

 

 Osoby uprawnione do stypendium socjalnego moga otrzymać dodatkowo 200 euro miesięcznie, ale wyłącznie w wypadku wyjazdów studentów, nie wlicza się staz absolwencki.


wróć