MENU
plakat 1

plakat 2

ADL Conference 2019 z udziałem WKnO

W dniach 14-16 maja 2019 w Gol (Norwegia) odbędzie się międzynarodowa konferencja dotycząca cyfryzacji edukacji w wymiarze wojskowym.

Przedstawiciel WKnO wygłosi referat “Subtitled audio-visual content as a learning tool”, dotyczący wykorzystania materiałów multimedialnych z napisami do nauki języków obcych w formule e-learningu.

Oto program konferencji:
https://nordicadl.com/archive/adl-conference-2019/program2019/


wróć