MENU
plakat 1

plakat 2

KOLEJNA EDYCJA KURSU PODSTAWOWEGO

W dniach 27 – 31 sierpnia 2018 r. w laboratorium ADL odbyła się kolejna edycja autorskiego kursu Podstawy tworzenia materiałów i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem technik i metod kształcenia zdalnego, kod: 8101051. W kursie wzięło udział 15 osób.

Podczas tygodniowych warsztatów kursanci z centrów i ośrodków szkolenia zostali zapoznani z teorią oraz praktyką wykorzystania e-learningu w procesie dydaktycznym. W programie znalazły się takie zagadnienia jak: metodyka kształcenia zdalnego, model realizacji projektów ADDIE, dokumentacja projektowa, prawa autorskie, obróbka audio-video oraz grafiki, funkcjonowanie i właściwości platformy LMS ILIAS oraz elementy dydaktyczne kształcenia zdalnego (elementy komunikacji, przyswajania treści, testy i ewaluacja).

O pozytywnym zaliczeniu kursu stanowiło rzetelne przygotowanie dokumentacji projektowej i stworzenie w oparciu o nią modułów nauczania i wspierających go elementów (ćwiczenie, forum, ankiety, testy, itp.). Dodatkowymi elementami były zdolności autoprezentacji zespołów projektowych oraz przedstawienie i ocena stworzonych produktów.


wróć