"Współdziałanie Wojsk Lądowych i Wojsk Obrony Terytorialnej Sił Zbrojnych RP z siłami układu pozamilitarnego zakresie wsparcia władz cywilnych podczas kryzysu i wojny, w aspekcie zagrożeń hybrydowych"

Rodzaj wydarzenia:
WWoj
Data:
22.03.2018, godz. 09:00 - 22.03.2018, godz. 15:00
Miejsce:
Sala widowiskowo-konferencyjna im. gen. Franciszka Gągora (Klub ASzWoj, bud. 56)

Celem przedsięwzięcia jest wymiana opinii i podjęcie debaty ukierunkowanej na rozwiązanie problemów w zakresie koordynacji działań i wzajemnego wsparcia pomiędzy wojskiem (wojska operacyjne, wojska lądowe, wojska obrony terytorialnej, Terenowych Organów Administracji Wojskowej oraz komórek wpsółpracy cywilno-wojskowej) ze Strażą Graniczną, Policją, Strażą Pożarną, Rządowym Centrum Zarządzania Kryyzsowego, Urzędem ds. Cudzoziemców, Wojewódzkimi Centrami Zarządzania Kryzysowego oraz Urzędami Marszałkowskimi i Wojewódzkimi.

Poruszana problematyka, zdefiniowana przez zespół ekspercki, opiera się o doświadczenia i zagadnienia zidentyfikowane w trakcie realizacji ćwiczenia studyjnego "TWIERDZA-18" w styczniu br. na obszarze województwa podkarpackiego.

Konferencja zostanie podzielona na dwa panele tematyczne i zostanie zrealizowana w formie gry wojennej z udziałem uczestników spotkania.

Zobacz również: