VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Bezpieczeństwo RP w wymiarze narodowym i międzynarodowym

Rodzaj wydarzenia:
ASzWoj WBN
Data:
25.04.2018, godz. 09:00 - 26.04.2018, godz. 15:30
Miejsce:
Akademia Sztuki Wojennej

Każde państwo, bez względu na wielkość, napięcia społeczne, antagonizmy mniejszościowe uznaje szeroko rozumiane bezpieczeństwo jako priorytet realizowanej polityki. Jedną z podstawowych funkcji państwa jest  bowiem dążenie, by  zapewnić swym obywatelom i podmiotom działającym na jego terytorium jak najszerzej rozumiane bezpieczeństwo. We współczesnym świecie najlepsze efekty wobec zagrożeń i nowych wyzwań można osiągnąć jedynie w ramach wspólnie podejmowanych i realizowanych decyzji politycznych.

Tegoroczna Konferencja obejmie następujące obszary tematyczne:
• współczesne zagrożenia i prognozowane wyzwania dla środowiska bezpieczeństwa międzynarodowego;
• bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne współczesnych państw,
• bezpieczeństwo narodowe, system obronny państwa;
• strategiczne studia nad bezpieczeństwem przyszłości;
• siły zbrojne w działaniach na rzecz bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego;
• prawne regulacje i polityka bezpieczeństwa europejskiego;
• regionalna współpraca państw;
• bezpieczeństwo informacyjne i komunikacja medialna;
• zagrożenia i wyzwania bezpieczeństwa  wewnętrznego państwa;
• zagrożenia i wyzwania bezpieczeństwa zewnętrznego państwa.

Zobacz również: