U progu stulecia. Ogólnokrajowa konferencja naukowa upamiętniająca jubileusz utworzenia Wyższej Szkoły Wojennej

Rodzaj wydarzenia:
ASzWoj WBN
Data:
15.06.2018, godz. 10:00 - 15.06.2018, godz. 15:30
Miejsce:
Klub Akademii Sztuki Wojennej, sala Łupaszki (budynek 56)

Konferencja naukowa

„U progu stulecia”. Ogólnokrajowa konferencja naukowa upamiętniająca jubileusz utworzenia Wyższej Szkoły Wojennej.

Termin: 15 czerwca 2018 roku


Organizator: Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej
Miejsce i czas: Biblioteka Główna (budynek 14, s. 30), godzina 10.00

 

15 czerwca 2018 r. minie 99. rocznica powołania do życia Wojennej Szkoły Sztabu Generalnego, późniejszej Wyższej Szkoły Wojennej, z której wywodzą się korzenie Akademii Sztuki Wojennej – Alma Mater oficerów dyplomowanych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to doskonała okazja do upamiętnienia wszystkich jej inicjatorów, komendantów, profesorów oraz blisko 1600 absolwentów.

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj organizuje z tej okazji ogólnopolską konferencję pt.: „U progu stulecia”, której celem jest przypomnienie historycznego procesu budowania szkolnictwa wojskowego w Polsce i podkreślenie szczególnej roli, jaką pełniła Wyższa Szkoła Wojenna w Warszawie, a następnie w Szkocji (w latach 1940-1946).

W programie konferencji znajdą się wykłady i referaty ukazujące miejsce W.S.Woj. w systemie szkolnictwa wyższego II Rzeczypospolitej, sylwetkę wybitnego Komendanta – gen. Tadeusza Kutrzeby, wpływy francuskie w nowo tworzonym, polskim szkolnictwie wojskowym oraz przedstawiające losy absolwentów W.S.Woj., oficerów dyplomowanych. Interesującymi zagadnieniami będą wątki dotyczące wojskowego szkolnictwa w Czechosłowacji, Rumunii oraz na Litwie w okresie międzywojennym, które pozwolą na porównanie tych procesów z polskimi.* * *


Jubileuszowej konferencji naukowej będzie towarzyszyło odsłonięcie pomnika pamięci – pamiątkowych tablic z listą wszystkich absolwentów Wyższej Szkoły Wojennej.

U progu stulecia

Pliki do pobrania: