Tożsamość nauk o bezpieczeństwie i obronności

Rodzaj wydarzenia:
ASzWoj WBN
Data:
27.11.2017, godz. 00:00 - 28.11.2017, godz. 00:00
Miejsce:
Akademia Sztuki Wojennej

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej organizuje ogólnopolską konferencję naukową mającą za cel dokonanie oceny obecnego stanu rzeczy w zakresie przedmiotu i założeń metodologicznych nauk o bezpieczeństwie i obronności. Intencją organizatorów jest poszukiwanie i efektywne wdrażanie nowych formuł badawczych i edukacyjnych właściwych tym naukom.

Zobacz również: