Teoria i praktyka działań nieregularnych w walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej

Rodzaj wydarzenia:
ASzWoj WWoj
Data:
27.02.2018, godz. 09:15 - 27.02.2018, godz. 15:30
Miejsce:
Akademia Sztuki Wojennej

Celem konferencji jest zdiagnozowanie aktualnego stanu wiedzy na temat działań określanych w literaturze przedmiotu jako nieregularne, partyzanckie czy niekonwencjonalne, ustalenie jakie doświadczenia i wnioski z przeszłości mogą stanowić inspirację dla współczesnych rozwiązań w tym zakresie, a ponadto uzyskanie rozwiązania szeregu obszarów problemowych, wyrażonych w formie następujących pytań:

 • Jaka rolę w walce o niepodległość i suwerenność Rzeczypospolitej Polskiej odegrały działania nieregularne?
 • Jaki wpływ na prowadzenie działań nieregularnych miały czynniki społeczne, cywilizacyjne, geograficzne i militarne?
 • Jak kształtowała się teoria działań nieregularnych i partyzanckich w narodowym piśmiennictwie wojskowym?
 • Jaki jest wkład polskiej sztuki wojennej w rozwój działań nieregularnych?
 • Czy charakter działań nieregularnych ulegał zmianie na przestrzeni wieków?
 • Czym charakteryzują się siły i środki walki zbrojnej w działaniach nieregularnych?
 • Jaki wpływ na poglądy Józefa Piłsudskiego dotyczące działalności konspiracyjnej wywarło Powstanie Styczniowe?
 • Jakie doświadczenia i wnioski z działań Organizacji Bojowej PPS, Polskiej Organizacji Wojskowej 1916–1920, Powstań Śląskich 1919–1921, dywersji pozafrontowej Oddziału II Sztabu Głównego 1937–1939, oddziałów Obrony Narodowej 1937–1939, Polskiego Państwa Podziemnego 1939–1945 oraz drugiej konspiracji 1944–1952, mogą stanowić inspirację dla współczesnej sztuki wojennej?
 • W jaki sposób doświadczenia z prowadzenia działań nieregularnych i partyzanckich przekładają się na Tradycje i taktykę Wojsk Obrony Terytorialnej? 
 • Jaką formę  mogą przyjąć działania nieregularne w wojnach i konfliktach zbrojnych XXI wieku?
 • Czy działania nieregularne mogą zdominować wojny i konflikty zbrojne XXI wieku?
 • Czy istnieje uniwersalny (ponadczasowy) wzorzec prowadzenia działań partyzanckich
  i nieregularnych?
 • Jakie są związki i relacje pomiędzy działaniami nieregularnymi, asymetrycznymi
  i partyzanckimi?
 • Jakie teoretyczne aspekty podejścia polemologicznego mogą być wykorzystywane
  w badaniu działań nieregularnych w historii wojen?
 • Jakie są odniesienia do działań nieregularnych w innych dziedzinach i specjalnościach naukowych?
 • Jakie zastosowanie ma międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych
  w działaniach nieregularnych?

Konferencja rozpocznie się w Akademii Sztuki Wojennej, 27 lutego 2018 r. o godz. 10.00 obradami plenarnymi, ukazującymi węzłowe problemy działań nieregularnych. Następnie obrady będą toczyły się w dwóch równoległych blokach tematycznych „Animus Belli 2018 – Teoria i praktyka działań nieregularnych” oraz „Teoria i praktyka współczesnych działań nieregularnych”.

Zgłoszenie zgodne z wzorem dostępnym poniżej prosimy składać do sekretariatu komitetu organizacyjnego konferencji do dnia 12 lutego 2018 r.

Ponadto informujemy, że istnieje możliwość skorzystania z bazy hotelowej Akademii Sztuki Wojennej po wcześniejszej rezerwacji pod numerem telefonu 261-814-348. Organizatorzy Konferencji nie ponoszą kosztów Państwa zakwaterowania.

Adres e-mail sekretariatu konferencji: animusbelli2018@gmail.com

Pliki do pobrania:

Zobacz również: