Suwerenność i racja stanu Polski w perspektywie 2025

Rodzaj wydarzenia:
ASzWoj WBN
Data:
23.11.2017, godz. 00:00 - 23.11.2017, godz. 00:00
Miejsce:
Akademia Sztuki Wojennej

CELE KONFERENCJI:

• Identyfikacja możliwych scenariuszy zagrożeń suwerenności Polski,
• Określenie możliwości prognozowania zagrożeń suwerenności Polski.
GŁÓWNE OBSZARY PROBLEMOWE KONFERENCJI:
• Współczesne uwarunkowania polskiej racji stanu RP, interesu narodowego oraz suwerenności
• Metodologia badań scenariuszowych;
• Prawdopodobne scenariusze zagrożeń suwerenności Polski;

Zobacz również: