Scenariusz przebiegu konfliktu hybrydowego

Rodzaj wydarzenia:
ASzWoj WWoj
Data:
17.05.2018, godz. 09:00 - 17.05.2018, godz. 15:30
Miejsce:
Akademia Sztuki Wojennej (bl. 56, s. 211)

100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

 

Krajowa Konferencja Naukowa

Scenariusz przebiegu konfliktu hybrydowego

Organizator

Wydział Wojskowy Akademii Sztuki Wojennej

Współorganizator

Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie

Termin

17 maja 2018 r. (godz. 9.00-15.30)

Miejsce

Akademia Sztuki Wojennej

(bl. 56, s. 211)

Cel konferencji

Dyskusja nad scenariuszem wojny hybrydowej i jej wpływu na bezpieczeństwo Polski i Europy

Opłata konferencyjna

150 PLN

W konferencji wezmą udział zarówno reprezentanci świata nauki, jak i przedstawiciele praktyki wojskowej (dowódcy, oficerowie sztabu, uczestnicy konfliktów zbrojnych). Konferencja będzie stanowić dobrą płaszczyznę do wymiany poglądów i doświadczeń oraz przedstawienia najnowszych wyników badań naukowych w zakresie potencjalnych scenariuszy wojny hybrydowej. Udział w tym naukowym przedsięwzięciu będzie szczególnie atrakcyjny dla tych uczestników, którzy bezpośrednio zajmują się zagadnieniami szeroko rozumianego bezpieczeństwa i obronności.

 Obszary tematyczne

  1. Przebieg i uwarunkowania konfliktu hybrydowego;
  2. Wojna hybrydowa a wyzwania bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej;
  3. Przeciwdziałanie zagrożeniom hybrydowym;
  4. Determinanty sprawności funkcjonowania systemu obronnego państwa w warunkach konfliktu hybrydowego.

 

Pliki do pobrania:

Zobacz również: