Rozpoczęcie ćwiczenia dowódczo-sztabowego PIERŚCIEŃ 17

Data:
02.06.2017, godz. 07:30
Miejsce:
Akademia Sztuki Wojennej (Warszawa) oraz województwo warmińsko-mazurskie

W ćwiczenie zaangażowani są także studenci cywilni, reprezentujący układ pozamilitarny. „Pierścień” uznawany jest za największe przedsięwzięcie naukowo-dydaktyczne w całym roku akademickim. Stanowi okazję do zdobycia nowej wiedzy i umiejętności.

Celem ćwiczenia jest doskonalenie umiejętności indywidualnych oraz ocena stopnia przygotowania oficerów i studentów do pracy w ramach zespołów funkcjonalnych na rozwiniętych stanowiskach dowodzenia i punktach kierowania, na rzecz przygotowania, prowadzenia i zabezpieczenia działań na poziomie taktycznym we współdziałaniu z administracją państwową oraz terenowymi organami administracji wojskowej.

„Pierścień” jest równocześnie doskonałym treningiem wykorzystywania zautomatyzowanych systemów wsparcia dowodzenia oraz aplikacji wspomagających proces dowodzenia. Uczestnicy podczas ćwiczeń wykonują zadania zarówno w języku polskim, jak i angielskim, co pozytywnie wpływa na podnoszenie kompetencji językowych.