Operacje informacyjne, rozpoznanie wojskowe i walka radioelektroniczna w systemie bezpieczeństwa informacyjnego państwa

Rodzaj wydarzenia:
WWoj
Data:
09.05.2017, godz. 09:00 - 09.05.2017, godz. 14:00
Miejsce:
Blok 101, sala 301 (sala Rady WWoj)

CEL SEMINARIUM:

Celem spotkania jest wymiana poglądów dotyczących systemu rozpoznania i walki radioelektronicznej oraz operacji informacyjnych w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa informacyjnego państwa. Nade wszystko seminarium ma umożliwić spojrzenie na bezpieczeństwo informacyjne z perspektywy organizacji wojskowej, jak również stworzyć warunki do artykułowania kierunków pożądanych zmian.

Seminarium stanowić będzie również forum do dyskusji w zakresie doświadczeń i wniosków wynikających z współcześnie prowadzonych konfliktów militarnych. 

Zobacz również: