Między odrębnością dzielnicową a grą polityczną sąsiadów: Śląsk Górny i Cieszyński w XX i XXI wieku a kwestia bezpieczeństwa narodowego

Rodzaj wydarzenia:
ASzWoj WBN
Data:
08.06.2018, godz. 11:30 - 08.06.2018, godz. 15:15
Miejsce:
sala 210 (budynek 56)

W XX wieku w wyniku obu wojen światowych historyczny Górny Śląsk znalazł się niemal w całości na terytorium państwa polskiego. Mimo to nadal stanowił obszar ścierania się interesów sąsiednich państw i innych podmiotów życia politycznego, gospodarczego, społecznego i kulturowego, w tym również rozwijających się ruchów odśrodkowych. Jest to region niezwykle istotny z punktu widzenia interesów Polski i jej integralności terytorialnej. Seminarium będzie poświęcone ruchom separatystycznym na Górnym Śląsku oraz polityce krajów ościennych (Austrii, Czechosłowacji, Czech, Niemiec) wobec Śląska i jego ludności w XX i XXI wieku. Przedmiotem zainteresowania będą zarówno przedwojenne, jak i obecne ruchy separatystyczne działające w wymiarze politycznym, społecznym, narodowościowym i kulturowym, jak i stosunek do kwestii śląskiej sąsiednich państw, zwłaszcza Niemiec i Czechosłowacji (Czech), które z racji posiadania w przeszłości lub obecnie fragmentów tego regionu były i są nim nadal zainteresowane.

Zobacz również: