Logistyka na współczesnym polu walki

Rodzaj wydarzenia:
ASzWoj WWoj WZiD
Data:
09.05.2018, godz. 09:00 - 09.05.2018, godz. 15:30
Miejsce:
Akademia Sztuki Wojennej, 00-910 Warszawa, al. gen. Chruściela 103, blok 101, sala 419

CELE SEMINARIUM:

  • identyfikacja problemów związanych z zabezpieczeniem logistycznym II poziomu taktycznego oraz Wojsk Obrony Terytorialnej;
  • wymiana poglądów oraz doświadczeń naukowych;
  • dyskusja dotycząca kierunków badań naukowych w kontekście zabezpieczenia logistycznym II poziomu taktycznego oraz Wojsk Obrony Terytorialnej.

Logistyka na współczesnym polu walki

Zobacz również: