Krajowa Konferencja Naukowa pt. "Wsparcie mobilności niepełnosprawnych ruchowo żołnierzy i funkcjonariuszy"

Rodzaj wydarzenia:
WZiD
Data:
20.03.2018, godz. 09:00 - 20.03.2018, godz. 15:00
Miejsce:
Akademia Sztuki Wojennej, 14/30 (budynek Biblioteki Głównej ASzWoj)

20 marca 2018 roku w Akademii Sztuki Wojennej odbędzie się Krajowa Konferencja Naukowa pt. "Wsparcie mobilności niepełnosprawnych ruchowo żołnierzy i funkcjonariuszy".

Głównym organizatorem jest Wydział Zarządzania i Dowodzenia ASzWoj, a współorganizatorami: Instytut Transportu Samochodowego, Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, Wydział Policyjnych Nauk Stosowanych Wyższa Szkoła Policji, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem konferencji jest identyfikacja skali zjawiska oraz możliwości wsparcia mobilności niepełnosprawnych ruchowo żołnierzy i funkcjonariuszy.

Zobacz również: