Krajowa Konferencja Naukowa „Przedsiębiorstwa przyszłości polskiego przemysłu obronnego”

Rodzaj wydarzenia:
WZiD
Data:
26.06.2018, godz. 10:00 - 26.06.2018, godz. 15:00
Miejsce:
Targi BALT MILITARY EXPO w Gdańsku

Celem konferencji jest:

  • podjęcie dyskusji dotyczącej kierunków rozwoju przemysłu obronnego,
  • wymiana doświadczeń w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem zbrojeniowym – dobre praktyki,
  • identyfikacja obszarów problemowych w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem  zbrojeniowym w kontekście założeń polityki obronnej oraz polityki bezpieczeństwa państwa obronności i bezpieczeństwa państwa.

Zobacz również: