Konferencja naukowa "Wymiar międzynarodowy bezpieczeństwa ekonomicznego i społeczno-kulturowego"

Rodzaj wydarzenia:
WBN
Data:
09.03.2017, godz. 00:00
Miejsce:
Akademia Sztuki Wojennej (al. gen. Antoniego Chruściela 103 w Warszawie)

Celem konferencji jest wymiana poglądów i doświadczeń z badań nad bezpieczeństwem ekonomicznym oraz społeczno-kulturowym z uwzględnieniem uwarunkowań (zagrożeń i ryzyka, szans i wyzwań) współczesnego środowiska bezpieczeństwa międzynarodowego.

Zobacz również: