Konferencja naukowa "Prognozowanie w bezpieczeństwie narodowym i międzynarodowym"

Rodzaj wydarzenia:
WBN
Data:
10.03.2017, godz. 00:00 - 10.03.2017, godz. 00:00
Miejsce:
Akademia Sztuki Wojennej (al. gen. Antoniego Chruściela 103 w Warszawie)

Celem konferencji jest stworzenie platformy do wymiany myśli i skierowania uwagi na konieczność tworzenia polityk w oparciu o naukowo tworzone modele zjawisk, scenariusze, podobnie jak ma to miejsce w krajach wysoko rozwiniętych.

Zobacz również: