Konferencja naukowa "Podziemie niepodległościowe w czasie drugiej konspiracji. Świadkowie, relacje, wydarzenia"

Rodzaj wydarzenia:
ASzWoj
Data:
30.03.2017, godz. 09:00 - 30.03.2017, godz. 15:30
Miejsce:
sala 30, blok 14

Celem konferencji jest:

 1. Kształtowanie świadomości historycznej, dotyczącej podziemia niepodległościowego w Polsce w latach 1944 – 1963.
 2. Wypełnianie białych plam na temat funkcjonowania Podziemia Niepodległościowego w warunkach systemu totalitarnego.
 3. Odkłamywanie stereotypów związanych z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości oraz komunistycznych organów bezpieczeństwa PRL.
 4. Wymiana poglądów na temat sztuki wojennej w części dotyczącej prowadzenia działań partyzanckich (przetrwanie na obszarze kontrolowanym przez okupanta).

 

W myśl założeń Organizatorów, wystąpienia Prelegentów oraz dyskusja nawiązywać powinny do następujących obszarów problemowych: 

 1. Podziemie Niepodległościowe w świetle wyników badań naukowych. 
 2. Materiały niepublikowane (relacje) przedstawicieli środowiska związanego z podziemiem niepodległościowym 1944 – 1963.
 3. Kształtowanie świadomości historycznej związanej z podziemiem niepodległościowym,  jako gwaranta przetrwania tradycji Żołnierzy Wyklętych w społecznościach lokalnych oraz w przestrzeni społecznej.
 4. Udział Ludowego Wojska Polskiego w zwalczaniu podziemia niepodległościowego w latach 1944 – 1963.

 

Informacje

 1. Nadesłanie zgłoszenia uczestnictwa w konferencji do 17 marca br.  
 2. Przesłanie abstraktu artykułu oraz podpisanej umowy przeniesienia praw autorskich do 27 marca 2017 r.
 3. Wysłanie Uczestnikom szczegółowego programu konferencji do 22 marca 2017 r.
 4. Referaty/komunikaty należy złożyć lub nadesłać do organizatorów do końca kwietnia.
 5. Referaty zatwierdzone przez Komitet Naukowy zostaną opublikowane w formie monografii.
 6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nie publikowania artykułu, który nie otrzymał pozytywnej recenzji. 

 

KOMITET NAUKOWY

gen. bryg. dr inż. Ryszard Parafianowicz

płk prof. dr hab. Stanisław Kowalkowski

płk dr hab. Juliusz Tym

dr hab. Krzysztof Szwagrzyk

płk dr Wojciech Więcek

ppłk dr Jacek Lasota

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

ppłk mgr Marek Szewczyk (e-mail)

mgr Michał Przybylak

mgr Ewelina Czerwińska

Pliki do pobrania:

 • Program konferencji
  Plik JG Program konferencji - wersja ostateczna3.pdf , waga pliku: [160 KB] , [Program konferencji]