Finał Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności

Rodzaj wydarzenia:
ASzWoj WBN
Data:
24.03.2017, godz. 12:00 - 25.03.2017, godz. 12:00
Miejsce:
Biblioteka Uniwersystetu Warszawskiego na terenie Kampusu Głównego (tzw. Stary BUW), ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

Celem pierwszej edycji Olimpiady jest popularyzacja wiedzy na temat systemu obronności RP, powinności obronnych władz samorządowych, instytucji i obywateli oraz powszechnej samoobrony i ochrony cywilnej. Ponadto, Olimpiadzie przyświeca idea szerzenia postaw patriotycznych w myśl zasady, że odpowiedzialność za bezpieczeństwo własne, innych ludzi i ojczyzny jest patriotycznym obowiązkiem każdego człowieka.

Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności złożona jest z trzech etapów. W zawodach na szczeblu szkolnym, które miały miejsce w październiku 2016 r., mogła uczestniczyć nieograniczona liczba uczniów. Etap polegał na wykonaniu eseju, filmu, nagrania audio, fotoreportażu lub fotokastu na jeden z tematów podanych przez organizatora. Drugi etap konkursu został przeprowadzony w grudniu w 16 uczelniach wyższych jednocześnie. W Akademii Sztuki Wojennej rywalizowało ze sobą wówczas blisko 70 uczniów z okręgu mazowieckiego, dla których przygotowano 60-minutowy test z zakresu wiedzy o bezpieczeństwie i obronności.

Olimpiada w innowacyjny sposób wspomaga działania dydaktyczne nauczycieli ze szkół ponadgimnazjalnych, w zakresie tematyki bezpieczeństwa i obronności. Przygotowanie ucznia do Olimpiady wymaga poszerzenia wiedzy ujętej w podstawie programowej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie przedmiotów: edukacja dla bezpieczeństwa, wiedza o społeczeństwie i historia. Organizator zastrzega sobie możliwość umieszczenia w zadaniach olimpijskich także treści wykraczające poza podstawę programową. Szczegółowy zakres wiedzy obowiązujący uczestników Olimpiady, także wykaz literatury ogłoszony jest na stronie internetowej Olimpiady (www.owobio.edu.pl).

24 marca o godzinie 12:00 w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego rozpocznie się trzeci, ostatni etap Olimpiady o zasięgu centralnym. Udział w nim weźmie 10 najlepszych uczniów z każdego okręgu, dla których przygotowany został test wiedzy. Wyłonionych zostanie 12 finalistów z największą liczbą punktów. Druga część etapu centralnego rozegrana zostanie 25 marca o godzinie 10:00 – finaliści będą musieli zmierzyć się z quizem odbywającym się przy udziale publiczności.

Spotkanie w murach Biblioteki UW będzie także okazją do promocji ASzWoj wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Do odwiedzenia uczelnianego stoiska informacyjnego zapraszamy od godziny 10:00 w dniu 24 marca.

Pomysłodawcą Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności jest dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj, prof. dr hab. Tomasz Żyro. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Minister Edukacji Narodowej oraz Minister Obrony Narodowej.

Zobacz również: