Bezpieczna przyszłość - prognozowanie w bezpieczeństwie narodowym i międzynarodowym

Rodzaj wydarzenia:
ASzWoj WBN
Data:
16.03.2018, godz. 10:00 - 16.03.2018, godz. 18:00
Miejsce:
Akademia Sztuki Wojennej

Katedra Bezpieczeństwa Informacyjnego i Komunikacji
Instytutu Studiów Strategicznych Akademii Sztuki Wojennej
oraz Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych mają zaszczyt zaprosić na Ogólnopolską Konferencję Naukową
nt. BEZPIECZNA PRZYSZŁOŚĆ – PROGNOZOWANIE W BEZPIECZEŃSTWIE NARODOWYM I MIĘDZYNARODOWYM
która odbędzie się dnia 16 marca 2018 roku
w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie
al. Gen. Antoniego Chruściela 103, 00-910 Warszawa-Rembertów

Motto konferencji:
Prognozy, przewidywania, wizje, są bez wątpienia elementem gry o przyszłe światy,
wpływają bowiem na nasze myślenie, na treści edukacyjne, na publicystykę, na politykę
(L.W. Zacher).

W zdaniu powyższym zawarto przesłanie, jakie towarzyszyć ma organizacji już drugiej konferencji poświęconej prognostyce, predykcji i wszelkim przewidywaniom. Celem konferencji jest stworzenie platformy do wymiany myśli oraz skierowanie uwagi na konieczność tworzenia polityk i planów w oparciu o naukowo tworzone modele zjawisk, scenariusze, podobnie jak ma to miejsce w krajach wysoko rozwiniętych. Celem niemniej istotnym jest popularyzowanie prognostyki i studiów nad przyszłością oraz metod analizy prognostycznej, by konieczność jej szerszego stosowania, szczególnie w procesach zapewniania bezpieczeństwa, była zrozumiała. Skutkiem popularyzacji ma być rozbudzenie zainteresowania, które być może w przyszłości przyniesie nowe, skuteczniejsze sposoby przewidywania oraz wzmocnienie roli studiów strategicznych dla różnych obszarów aktywności społecznej (bezpieczeństwa gospodarczego, bezpieczeństwa narodowego, międzynarodowego, społecznego, energetycznego, kulturowego). Z przewidywaniem korespondować powinno planowanie działań kształtujących przyszłość oraz przewidywanie ich łącznych konsekwencji. Integracja obszarów przewidywania i planowania pozwala budować różne scenariusze przyszłości, dając racjonalne podstawy do dokonywania świadomych wyborów między nimi. W synergii, osiąganej dzięki kumulatywnemu połączeniu, zawiera się istota zarządzania przyszłością. Wśród refleksji kończących rozważania nad prognozowaniem jedno z najważniejszych przesłań zawiera się we wskazówce, iż pamiętać musimy, że naszymi wyborami przesądzamy, przy czym uwzględniać musimy przeszłość, mając świadomość, że może być ona jednocześnie ograniczeniem.

Proponowane obszary tematyczne:

 • Dokąd zmierza świat? Globalne prognozy i wyzwania;
 • Technologie i wojny przyszłości;
 • Przyszłość Internetu;
 • Przyszłość mediów społecznościowych;
 • Możliwości prognozowania cyberzagożeń, cyberzjawisk, cyberrynków;
 • Ewolucja rynków finansowych - przyszłość kryptowalut;
 • Scenariusze rozwoju społecznego;
 • Prognozowanie sytuacji kryzysowych i konfliktowych;
 • Bariery w prognozowaniu i prognostyce;
 • Studia strategiczne, prognozowanie a planowanie polityki zagranicznej państwa;
 • Rola nauki w myśleniu o przyszłości.

Plakat

Zobacz również: