Konferencja naukowa "Animus belli"

Rodzaj wydarzenia:
WWoj
Data:
20.04.2017, godz. 00:00 - 20.04.2017, godz. 00:00
Miejsce:
Wydział Wojskowy

Obecnie częściej na wojnę i konflikt zbrojny patrzymy w coraz bardziej złożony sposób i dostrzegamy jej wielowymiarowy obraz. Mają na nią wpływ złożone czynniki społeczne, militarne, cywilizacyjne i kulturowe. Z wojną nierozerwalnie złączona jest sztuka wojenna, która między innymi nakreśla wykorzystanie w czasie działań wojennych materialnych, moralnych oraz militarnych możliwości państwa i sił zbrojnych do realizacji założonych celów jego polityki a także kierowania prowadzonymi działaniami.

Z tego względu zespół pracowników naukowo - dydaktycznych Zakładu Historii Sztuki Wojennej i Polemologii Akademii Sztuki Wojennej wystąpił z ideą zorganizowania  dwupanelowej sesji naukowej poświęconej szeroko pojętemu znaczeniu wojny i konfliktu zbrojnego oraz aspektowi historii sztuki wojennej obejmującego wykorzystanie zwierząt na polu walki podczas wojen i konfliktów zbrojnych toczonych od starożytności po XXI w. Zwierzęta towarzyszyły ludziom od niepamiętnych czasów, dzieląc z nimi codzienne trudy nie tylko podczas pokoju, ale również podczas wojny. Rozwój technologiczny sprawił, że ich rola w wojskowości zmniejsza się coraz bardziej, tymczasem ich wykorzystanie niejednokrotnie decydowało o losach poszczególnych wojen i kampanii.

Zobacz również: