Animus Belli III - 2018: Wojsko Polskie u progu Niepodległości

Rodzaj wydarzenia:
ASzWoj WWoj
Data:
10.05.2018, godz. 09:00 - 10.05.2018, godz. 15:30
Miejsce:
Akademia Sztuki Wojennej

Animus Belli III - 2018

Wojsko Polskie u progu Niepodległości

Akademia Sztuki Wojennej we współpracy z innymi wojskowymi i cywilnymi placówkami naukowymi organizuje 10 maja 2018 r., w 100. rocznicę bitwy pod Kaniowem, w Akademii Sztuki Wojennej konferencję naukową Wojsko Polskie u progu Niepodległości poświęconą problematyce początków Wojska Polskiego odrodzonego po latach zaborów.

Celem konferencji jest zdiagnozowanie aktualnego stanu wiedzy na ten temat oraz ukazanie najnowszych ustalań dotyczących tej problematyki. W dotychczasowej literaturze przedmiotu eksponowano przede wszystkim wątek pierwszeństwa w swoistym wyścigu do Niepodległości oraz późniejszy spór o pierwszeństwo. W ten sposób w dziejach wojskowości zarówno II Rzeczpospolitej jak i Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej wątek różnic politycznych zdominował kwestie ściśle wojskowe, w tym różnorodne aspekty formowania pierwszych oddziałów wojskowych, a także faktyczny ich wkład w działania zbrojne prowadzone w obronie Niepodległości. Z powyższych powodów historiografia często pomijała sprawy najistotniejsze, takie jak:

  • kwestie organizacji pierwszych oddziałów wojskowych, w tym czynników determinujących przyjęcie konkretnych rozwiązań strukturalno-organizacyjnych;
  • faktyczną wartość bojową pierwszych oddziałów wojskowych, w tym niematerialne czynniki walki zbrojnej: poziom wyszkolenia, wytrzymałość fizyczna i psychiczna, morale;
  • wartość poszczególnych dowódców, ich zdolności, wiedza, umiejętności, kompetencje, doświadczenie bojowe, a także styl dowodzenia poziom przygotowania dowództw i sztabów do planowania, organizowania i prowadzenia działań, w tym ich zdolność do rozwiązywania problemów taktycznych i operacyjnych, rozkazodawstwo;
  • poziom przygotowania naczelnych władz wojskowych do kierowania odbudową sił zbrojnych po latach zaborów oraz dowodzenia siłami zbrojnymi w warunkach prowadzenia jednocześnie kilku konfliktów zbrojnych;
  • doświadczenia pierwszych walk toczonych na różnych frontach wojen o Niepodległość i granice II Rzeczypospolitej oraz wkład tych doświadczeń bojowych w rozwój polskiej sztuki wojennej;
  • stan badań i perspektywy rozwoju badań nad wojskowością polską lat 1914–1921.

Zobacz również: