„65 lat udziału Wojska Polskiego w misjach i operacjach pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych – doświadczenia i wnioski”

Rodzaj wydarzenia:
WWoj WZiD
Data:
28.05.2018, godz. 09:00 - 28.05.2018, godz. 15:00
Miejsce:
Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach


Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach
    Wydział Wojskowy Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie    
Wydział Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ
wraz z:
Wydziałem Nauk o Bezpieczeństwie
Akademii Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu  
Wydziałem Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki
Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie
Wydziałem Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
Radą Naukową i Komitetem Organizacyjnym

mają zaszczyt zaprosić na

I Krajową Konferencję Naukową Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych
nt.
„65 LAT UDZIAŁU WOJSKA POLSKIEGO W MISJACH I OPERACJACH POKOJOWYCH ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH – DOŚWIADCZENIA I WNIOSKI”


Konferencja odbędzie się 28 maja 2018 roku
w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach
ul. Księdza Piotra Ściegiennego 2


"65 lat udziału WP w misjach i operacjach pokojowych ONZ - dośwadczenia i wnioski"

CEL KONFERENCJI:

  • przedstawienie wyników badań w obszarze poznawczym misji i operacji pokojowych organi-zowanych i prowadzonych pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) w aspek-cie udziału w nich żołnierzy Wojska Polskiego,
  • wymiana poglądów dotyczących skuteczności przedsięwzięć realizowanych w ramach misji i operacji pokojowych w aspekcie kształtowania bezpieczeństwa międzynarodowego,
  • integracja środowiska uczestników misji i operacji pokojowych wokół idei pokojowego kształtowania bezpieczeństwa.

Zobacz również: