MENU
plakat 1

plakat 2

Uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego 2019/2020 w WWoj

W dniu 2 października 2019 r., o godz. 9.00 nastąpiło uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego 2019/2020 w Wydziale Wojskowym.

Uroczystego rozpoczęcia nauki dla studentów pierwszego semestru studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia na kierunkach Dowodzenie i Obronność dokonał Dziekan Wydziału Wojskowego płk dr hab. Krzysztof KRAKOWSKI. W imieniu przedstawicieli władz wydziału, dziekan powitał studentów w murach wydziału oraz Akademii, podziękował za wybór tych kierunków oraz zachęcił do zdobywania wiedzy, doświadczeń oraz rozwijania siebie i swoich zainteresowań zarówno w murach Akademii jak i poza nią. Słowa zachęty do zdobywania wiedzy i doświadczeń do nowych studentów skierował także Prodziekan ds. dydaktycznych i studenckich WWoj ppłk dr hab. Krzysztof WYSOCKI.


wróć