MENU
plakat 1

plakat 2

Podróż studyjna studentów PSOT - "POMORZE 2019"

16 września 2019 r. studenci Podyplomowych Studiów Operacyjno-Taktycznych (PSOT) Wydziału Wojskowego pod kierunkiem płk. dr. inż. Jacka Joniaka rozpoczęli podróż studyjną „POMORZE 2019”.

Głównym celem podróży studyjnej realizowanej w dniach 16-27 września 2019 r. jest prowadzenie studium operacyjnego (wybranych elementów) Bałtyckiego Rejonu Operacyjnego w aspekcie obrony wybrzeża morskiego oraz przedsięwzięć zarządzania kryzysowego w różnych stanach funkcjonowania państwa.

W ramach podróży studenci doskonalą umiejętności oceny obszaru nadmorskiego w celu poszerzenia wiedzy o właściwościach operacyjno-taktycznych wybrzeża morskiego w aspekcie hipotetycznych zagrożeń oraz prognozować charakter przyszłych działań w lądowej strefie obrony wybrzeża. Ponadto, uczestnicy podejmą próbę sprecyzowania wniosków dotyczących operacyjnego przygotowania terenu w aspekcie przyszłych działań.

W czasie podróży studenci PSOT odwiedzą wiele jednostek wojskowych i instytucji, w których zostaną zapoznani z ich przeznaczeniem, rolą i zadaniami na wypadek prowadzenia operacji obronnej.


wróć