MENU
plakat 1

plakat 2

SYMPOZJUM NAUKOWE - Bezpieczeństwo systemu łączności i sieci teleinformatycznych resortu Obrony Narodowej 22.10.2019 r.

   Obszar bezpieczeństwa państwa – militarny i niemilitarny, narażony jest na nowego rodzaju zagrożenia. Tymi zagrożeniami stają się ataki cybernetyczne i działania w cyberprzestrzeni, nie tylko dotyczące działalności organizacji publicznych i niepublicznych, państwowych i prywatnych różnego typu,
ale także związane z bezpiecznym funkcjonowaniem państwa
i jego infrastruktury krytycznej. Wobec powyższego systemy i sieci teleinformatyczne eksploatowane przez administrację rządową, samorząd terytorialny czy strategicznych przedsiębiorców świadczących usługi na rzecz obronności państwa powinny być objęte ochroną przestrzeni cybernetycznej jako jej potencjalni użytkownicy. Swoją rolę do odegrania mają także Siły Zbrojne RP, zwłaszcza w obszarze bezpieczeństwa militarnego państwa,
 ale i w pozostałych obszarach.
W wojskowych systemach łączności i informatyki dokonują się przeobrażenia
w zakresie rozpoznanych oraz przyszłych, przewidywanych zagrożeń
w cyberprzestrzeni. Natomiast szeroko wdrażane systemy wspomagania dowodzenia mają
na celu ułatwienie podejmowania decyzji przez dowódców poszczególnych poziomów i szczebli dowodzenia.

Zakład Teleinformatyki 
Instytut Działań Informacyjnych
Wydziału Wojskowego 
Akademii Sztuki Wojennej

serdecznie zaprasza do udziału w

Sympozjum Naukowym na temat:

Bezpieczeństwo systemu łączności i sieci teleinformatycznych
resortu obrony narodowej
w ramach ochrony infrastruktury krytycznej państwa

które odbędzie się
22 października 2019 roku  
w Akademii Sztuki Wojennej

 

Obszary tematyczne sympozjum:

 1. Militarny wymiar cyberbezpieczeństwa Państwa – współczesne oczekiwania.
 2. Systemy łączności i sieci teleinformatyczne resortu obrony narodowej.
 3. Wsparcie teleinformatyczne w SZ RP.

 

ZGŁOSZENIA UDZIAŁU PROSZĘ KIEROWAĆ NA ADRES:

ppłk mgr inż. Bartłomiej Terebiński 
b.terebinski@akademia.mil.pl  ;
tel. służb.: 261-814-345

 

KOMITET NAUKOWY:

 1. płk dr hab. inż. Piotr Dela, prof. ASzWoj – przewodniczący
 2. prof. dr hab. inż. Józef Janczak, profesor zwyczajny
 3. dr hab. inż. Maciej MARCZYK, prof. ASzWoj
 4. płk dr hab. inż. Mariusz FRĄCZEK, AWLąd
 5. ppłk dr inż. Bartosz Biernacik, ASzWoj
 6. ppłk dr inż. Grzegorz Pilarski, ASzWoj
 7. ppłk dr inż. Robert Janczewski, ASzWoj
 8. dr Marek Stolarz, ASzWoj

KOMITET ORGANIZACYJNY:

 1. ppłk dr inż. Bartosz Biernacik – przewodniczący
 2. ppłk mgr inż. Bartłomiej Terebiński
 3. ppłk mgr inż. Lucjan Grel
 4. mjr mgr inż. Tomasz Surwiłło
 5. mgr Martyna Marczyk
 6. mgr Piotr Waśkowski

 

PLAN SYMPOZJUM

08.30 – 09.00

Rejestracja uczestników sympozjum (hol III p. blok 101)

ROZPOCZĘCIE SYMPOZJUM

09.00 – 09.10

Dziekan Wydziału Wojskowego
płk dr hab. inż. Krzysztof Krakowski, prof. ASzWoj

Panel I (niejawny – udział wymaga posiadania poświadczenia bezpieczeństwa):

Militarny wymiar cyberbezpieczeństwa Państwa – współczesne oczekiwania

Moderator: ppłk dr inż. Grzegorz Pilarski

09.10 – 09.30

Akademia Sztuki Wojennej
Zakład Cyberbezpieczeństwa płk dr hab. inż. Piotr Dela, prof. ASzWoj
referat nt. System walki w cyberprzestrzeni

09.30 – 09.50

Akademia Sztuki Wojennej
Zakład Cyberbezpieczeństwa ppłk dr inż. Robert Janczewski
referat nt. Cyberprzestrzeń - perspektywa sił zbrojnych

09.50 – 10.05

MATIC p. Aleksander Goszczycki
referat nt. Techniczne i organizacyjne warunki do tworzenia rozwiązań ofensywnych w cyberprzestrzeni w Polsce

10.05 – 10.20

KRYPTON Polska
referat nt. Standardy sojusznicze NINE/SCIP i bezpieczeństwo informacji narodowych.

10.20 – 10.45

Dyskusja, wymiana doświadczeń

10.45 – 11.00

Przerwa kawowa

Panel II (jawny):

Systemy łączności i sieci teleinformatyczne resortu obrony narodowej

Moderator: ppłk dr inż. Bartosz Biernacik

11.00 – 11.20

Akademia Sztuki Wojennej
Zakład Cyberbezpieczeństwa płk dr hab. inż. Piotr Dela, prof. ASzWoj
referat nt. Wybrane uwarunkowania współdzielenia informacji na potrzeby wspólnej świadomości sytuacyjnej

11.20 – 11.35

TELDAT SA. p. Paweł Baturo
referat nt. HMS JAŚMIN jako bezpieczna platforma systemu łączności

11.35 – 11.50

Wojskowe Zakłady Łączności nr 1
Z-ca Kierownika Laboratorium Badawczego p. Kamil Michalak
referat nt. Badanie odporności urządzeń na impuls elektromagnetyczny

11.50 – 12.05

Transbit
p. Piotr Olszewski, p. Marcin Półkowski
referat nt. Rozwiązania technologiczne Transbit

12.05 – 12.20

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej
p. Marcin Wiśniewski, p. Rafał Namiotko
referat nt. Współczesne radiowe sieci łączności (przegląd narzędzi)

12.20 – 12.35

L3Harris
p. Arkadiusz Szalpuk
referat nt. Dodatkowe tryby pracy radiostacji Harris

12.35 – 13.00

Dyskusja, wymiana doświadczeń

13.00 – 13.15

Przerwa kawowa

Panel III (jawny): 

Wsparcie teleinformatyczne w SZ RP

Moderator: ppłk mgr inż. Bartłomiej Terebiński

13.15 – 13.30

Akademia Sztuki Wojennej
Zakład Teleinformatyki ppłk dr inż. Bartosz BIERNACIK
referat nt. Wykorzystanie narzędzi geograficznych w systemach wspomagania dowodzenia.

13.30 – 13.45

Akademia Sztuki Wojennej 
Zespół Wsparcia Teleinformatycznego mjr dr inż. Andrzej BOGDAŃSKI
referat nt. Zespoły Wsparcia Teleinformatycznego Wojsk Lądowych

13.45 – 14.00

ESRI p. Bogdan Zawiśliński
referat nt. Rozwiązania technologiczne ESRI w zakresie GIS

14.00 – 14.15

Akademia Sztuki Wojennej
Zakład Operacji ppłk mgr inż. Leszek Kalman
referat nt. Wnioski z wdrożenia TOPFAS w procesie dydaktycznym ASzWoj

14.15 – 14.30

Akademia Sztuki Wojennej 
Zakład Teleinformatyki mjr mgr inż. Tomasz Surwiłło
referat nt. Interoperacyjność systemów wsparcia dowodzenia z NATO FAS

14.30 – 14.45

Dyskusja, wymiana doświadczeń

PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE SEMINARIUM

14.45 – 15.00

Przewodniczący komitetu naukowego sympozjum
płk dr hab. inż. Piotr Dela, prof. ASzWoj

 

wróć