MENU
 

Komunikat nr 4 w sprawie przeprowadzenia konferencji naukowej

Komunikat nr 4
w sprawie przeprowadzenia konferencji naukowej

Szanowni Państwo

W dniu 25 kwietnia 2019 roku, Wydział Wojskowy Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie przeprowadził Konferencję Naukową „Organizacja systemu rozpoznania zagrożeń państwa”.

W konferencji wzięli udział zarówno reprezentanci świata nauki, jak i przedstawiciele praktyki wojskowej (dowódcy, oficerowie sztabu, uczestnicy konfliktów zbrojnych). Konferencja stanowił dobrą płaszczyznę do wymiany poglądów i doświadczeń oraz przedstawienia najnowszych wyników badań naukowych w zakresie potencjalnych zagrożeń naszego państwa.

Dyskusja w sesji plenarnej koncentrowała się wokół zagadnień związanych z organizacyjnymi aspektami systemu rozpoznawania zagrożeń państwa. Podstawę do wymiany poglądów stanowiło kontrowersyjne stanowisko prof. dr hab. inż. Jarosława Wołejszo (Państwowa Szkoła Zawodowa w Kaliszu). Przedmiotem wystąpienia były potencjalne kierunki zagrożeń i możliwości powstrzymywania sił przeciwnika.

Autor wystąpienia wskazał na możliwości geograficzne warunkujące wykorzystanie zdolności operacyjnych współczesnych sił zbrojnych oraz podkreślił znaczenie zatrzymania agresora w celu stworzenia warunków do przeciwdziałania. Następnie dr hab. Eugeniusz Cieślak (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach) zapoznał zebranych z możliwościami strategicznego wykorzystania rozpoznania sił powietrznych. Nakreślony przez prelegenta obraz możliwości rozpoznawania potencjalnych zagrożeń stanowił podbudowę do rozważań z zakresu potrzeb pozyskiwania informacji o zagrożeniu.

W kolejnym wystąpieniu gen. bryg. rez. Andrzeja Tuza (Akademia Sztuki Wojennej – doktorant) uczestnicy konferencji poznali złożoną problematykę organizowania rozpoznania poza granicami kraju. Ciekawym elementem wystąpienie były wnioski z praktycznego użycia elementów rozpoznawczych w Afganistanie. Następne wystąpienie dr hab. inż. Waldemara Scheffsa (Państwowa Szkoła Zawodowa w Kaliszu) dotyczyło złożoności wykorzystania systemu rozpoznania radioelektronicznego w identyfikacji zagrożeń. Szczególne znaczenie występujący nadał rozpoznaniu w warunkach zakłócania, w tym podkreślił rolę cyberprzestrzeni jako nowego środowiska operacji militarnych. W podsumowaniu sesji plenarnej wystąpiła podinsp. dr Agata Lasota-Jądrzak (Komenda Policji Poznań) – ekspert w dziedzinie ochrony informacji. Przedmiotem wystąpienia były kwestie utraty informacji i umożliwienia w ten sposób realizacji zadań rozpoznawczych przez zainteresowane państwa i organizacje. W zakończeniu zostały zaprezentowane praktyczne przykłady utraty informacji prawnie chronionych.

Następnie rozpoczęły się sesje panelowe. W pierwszym panelu problematykę rozważań zdominowała kwestia systemu rozpoznania wobec nowych wyzwań i zagrożeń. Szczególnie interesującym wystąpieniem był referat ppłk. dr Rafała Dąbrowskiego dotyczący kierunków zmian oraz perspektyw rozwoju rozpoznania obrazowego. W drugim panelu w pełni anglojęzycznym podjęto problematykę wykorzystania rozpoznania na potrzeby targetingu. Zaproszeni goście - ppłk Ron Siewert oraz płk Ludo Helsen – eksperci z wieloletnim doświadczeniem prezentowali praktyczne aspekty procesu targentingu w planowania operacji. Polskie stanowisko w tej kwestii zaprezentował ppłk Damian Byczek z Dowództwa Operacyjnego RSZ.

Należy podkreślić, iż w trakcie konferencji prezentowano także przyszłościowe rozwiązania. Dla przykładu dr inż. Marcin Szender (firma MSP) zaprezentował bezzałogowy system rażenia celów GIEZ, natomiast prof. Mart Noorma (firma Milrem Robotics, Space and Defense Technology, jednocześnie profesor Universytetu w Tartu) zapoznał uczestników konferencji ze stopniem realizacji prac w zakresie budowy programu pojazdów bezzałogowych  i wykorzystaniem robotów na przyszłościowym polu walki. W trakcie konferencji uczestnicy podczas pokazu statycznego mogli zapoznać się z elementami wyposażenia strzeleckiego
i rozpoznawczego jednostek specjalnych. Konferencja stanowiła doskonałą okazję do zapoczątkowania dyskusji wokół zagadnień przygotowanych przez organizatorów i wykazała potrzebę szerszego rozwiązywania kwestii organizacji systemu rozpoznawania zagrożeń.

Termin przesłania referatów upływa 17 maja 2019 r (monografia będzie wydana po konferencji, wybrane artykułu, spełniające wymagania organizatorów będą opublikowane na łamach wydawnictwa Akademii Sztuki Wojennej).

 


wróć