MENU
 

Podróż studyjna do zakładów zbrojeniowych PGZ

W dniach 15-18 kwietnia pod przewodnictwem Dziekana Wydziału Wojskowego płk. dr. hab. Krzysztofa Krakowskiego słuchacze Podyplomowych Studiów Wojskowej Służby Zagranicznej oraz Kursu Przygotowania Kadr Wojskowej Służby Zagranicznej odbyli podróż studyjną do zakładów zbrojeniowych oraz instytucji wykonujących zadania na rzecz obronności kraju.

Celem podróży było zapoznanie słuchaczy z ofertą poszczególnych zakładów zbrojeniowych w zakresie produkcji uzbrojenia wojskowego.

W pierwszym dniu podróży oficerowie przygotowywani do pracy w zagranicznej służbie państwowej na stanowiskach w ataszatach obrony zwiedzili Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 w Łodzi. Podczas wizyty oficerowie zostali zapoznani z możliwościami remontowymi jakie zakład oferuje partnerom zarówno krajowym jak i zagranicznym.

Drugiego dnia słuchacze odwiedzili kilka zakładów i instytucji realizujących zadania na rzecz obronności kraju mających swoje siedziby w garnizonie Gdynia. Pierwszym z odwiedzanych w tym dniu był zakład RADMOR S.A. oferujący najnowocześniejsze rozwiązania dla sił zbrojnych z całego świata w takich obszarach jak:

  • systemy łączności, dowodzenia, rozpoznania i kierowania uzbrojeniem
  • systemy bezzałogowe różnych klas
  • systemy informatyczne i cyberbezpieczeństwa
  • wyposażenie oraz modernizacja sprzętu wojskowego

Ponadto w siedzibie RADMOR S.A. słuchacze mieli okazje zapoznać się produktami oferowanymi przez Zakład Automatyki i Urządzeń Pomiarowych AREX Sp. z o.o. specjalizujący się w projektowaniu i produkcji podzespołów, zestawów treningowych do różnych typów uzbrojenia, a także systemów sterowania napędami w sprzęcie wojskowym.

Następnie delegacja, odwiedziła Stocznię Wojenną PGZ oferującą usługi w zakresie: projektowania, remontów, przebudowy, budowy, modernizacji, konserwacji jednostek Marynarki Wojennej, statków cywilnych i konstrukcji pływających.

Ostatnim punktem drugiego dnia podróży studyjnej była wizyta w Ośrodku Badawczo Rozwojowym Centrum Techniki Morskiej. Grupa słuchaczy ASzWoj miała okazję zapoznać się z rozwiązaniami opracowanymi w OBR CTM S.A. oraz realizowanymi przez Ośrodek pracami badawczymi, związanymi z wojskową techniką morską oraz bezpieczeństwem i obronnością państwa. W trakcie wizyty oficerowie zwiedzili nowoczesne zaplecze wytwórcze oraz bazę naukowo-techniczną Ośrodka.

W trzecim dniu podróży studyjnej słuchacze gościli w Bydgoszczy gdzie mieli okazję zapoznać się produktami Zakładów Chemicznych „NITRO-CHEM” oraz Zakładów Elektromechanicznych BELMA S.A. Następnie oficerowie zwiedzili elementy linii produkcyjnej Zakładów Chemicznych „NITRO-CHEM”.

Interesującym punktem podróży studyjnej nawiązującym do profilu produkcji odwiedzanych zakładów zbrojeniowych w grodzie nad Brdą było zwiedzanie powstałej w latach 1939-1945 fabryki zbrojeniowej na potrzeby III Rzeszy. Kombinat tajnej produkcji prochu i wypełniania amunicji, wzniesiony rękoma robotników przymusowych należał do przedsiębiorstwa Dynamit-Aktien Gesellschaft (DAG), jednego z największych producentów materiałów wybuchowych.

W ostatnim dniu podróży studyjnej oficerowie zapoznali się z możliwościami i obecną działalnością Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2 S.A. w Bydgoszczy specjalizujących się w wykonywaniu: pełnych remontów, napraw awaryjnych, napraw komponentów systemów samolotu, przedłużaniu resursów technicznych, produkcji i dostawach części zamiennych oraz opracowywaniu i wdrażaniu aparatury kontrolno-pomiarowej i sprzętu naziemnego dla potrzeb lotnictwa cywilnego i wojskowego. W związku z pozyskiwaniem przez Polskie Siły Powietrzne nowych typów samolotów WZL nr 2 konsekwentnie rozwija swoje możliwości serwisowe w zakresie F-16 i C-130. Ponadto WZL nr 2 zajmuje się zarządzaniem projektami w ramach Centrum Kompetencyjnego Bezzałogowych Statków Powietrznych Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.

Ostatnim punktem podróży studyjnej była wizyta w jednej z kilku instytucji NATO mających swoją siedzibę w garnizonie Bydgoszcz a mianowicie: Jednostka Integracji Sił NATO (NATO Force Integration Unit, NFIU). Kandydaci do objęcia stanowisk Attaché Obrony zapoznali się z zadaniami jednostki oraz potrzebami wzajemnego wsparcia w zakresie organizacji przemieszczania wojsk sojuszniczych poza granicami państwa.

Zapoznanie z możliwościami Polskiej Grupy Zbrojeniowej jest jednym z ważniejszych elementów profesjonalnego przygotowania oficerów mających zajmować stanowiska Attaché Obrony. Kształcenie oficerów przygotowujących się do pracy na stanowiskach w ataszatach obrony poza granicami kraju odbywa się w Wydziale Wojskowym Akademii Sztuki Wojennej.


wróć