MENU
 

Wizyta studyjna w Dowództwie Garnizonu Warszawa

5 marca 2019 roku słuchacze Podyplomowych Studiów Wojskowej Służby Zagranicznej oraz Kursu Przygotowania Kadr Wojskowej Służby Zagranicznej odbyli wizytę studyjną w Dowództwie Garnizonu Warszawa, połączoną ze szkoleniem z wybranych elementów ceremoniału wojskowego.

Celem szkolenia było zapoznanie słuchaczy z przebiegiem oficjalnych uroczystości oraz roli jaką pełni attaché podczas wizyt z udziałem delegacji państwowych. Ponadto słuchacze zostali zapoznani z zadaniami Dowództwa Garnizonu Warszawa w obszarze organizacji oficjalnych uroczystości za granicą, z zaakcentowaniem konieczności koordynacji niektórych przedsięwzięć w tym zakresie z attaché.

Jednym z praktycznych elementów szkolenia było złożenie wieńca przed Grobem Nieznanego Żołnierza przez oficerów biorących udział w szkoleniu oraz dokonanie wpisu do księgi pamiątkowej. Natomiast ostatnim punktem programu wizyty studyjnej było zwiedzanie Sali Tradycji Dowództwa Garnizonu Warszawa, gdzie oficerowie zapoznali się z ważną częścią historii stolicy oraz Dowództwa Garnizonu.

Wizyta studyjna połączona ze szkoleniem jest jednym z ważniejszych elementów profesjonalnego przygotowania oficerów mających zajmować stanowiska Attaché Obrony.Kształcenie oficerów wyznaczonych do pełnienia służby na stanowiskach attaché realizowane jest przez Wydział Wojskowy Akademii Sztuki Wojennej przy współudziale Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych MON oraz wsparciu innych instytucji wojskowych i cywilnych.


wróć