MENU
 

Wizyta studyjna w PIT-RADWAR S.A.

W dniu 27 lutego 2019 r. słuchacze Podyplomowych Studiów Wojskowej Służby Zagranicznej oraz Kursu Przygotowania Kadr Wojskowej Służby Zagranicznej odbyli wizytę studyjną w PIT-RADWAR S.A., który jest jednym z czołowych dostawców urządzeń z zakresu elektroniki profesjonalnej dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Spółka od kilkudziesięciu lat prowadzi prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie radiolokacji, radioelektronicznych systemów rozpoznania, systemów automatyzacji i wspomagania dowodzenia oraz powiązanych z nimi systemów uzbrojenia, zwłaszcza przeciwlotniczego. Produkty PIT-RADWAR S.A. znajdują się na uzbrojeniu wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP, a także na wyposażeniu armii zagranicznych. Od 2014 r. spółka znajduje się w składzie Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Powstały 30 czerwca 2014 r. PIT-RADWAR jest sukcesorem doświadczeń trzech firm: Przemysłowego Instytutu Telekomunikacji, Centrum Naukowo-Produkcyjnego Elektroniki Profesjonalnej "RADWAR" S.A. oraz Przedsiębiorstwa Produkcyjnego Podzespołów Elektronicznych „DOLAM” S.A.

Podczas wizyty słuchacze zwiedzili zakład produkcyjny,  zapoznali się z jego działalnością oraz bieżącą ofertą skierowaną zarówno do Sił Zbrojnych RP, jak również  do partnerów zagranicznych.


wróć