MENU
 

WKOL w Centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu

W dniach 18-22 lutego 2019 roku uczestnicy Wyższego Kursu Operacyjno-Logistycznego wraz z opiekunem ppłk. Adamem SŁOWIKOWSKIM – starszym wykładowcą Zakładu Logistyki Wojskowej Instytutu Wsparcia i Zabezpieczenia Działań Wydziału Wojskowego – wzięli udział w podróży studyjnej do Centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu.

Oficerowie zostali zapoznani ze strukturą organizacyjną, zadaniami i funkcjonowaniem Centrum, a także systemami informatycznymi wspierających ewidencję ilościowo – wartościową oddziałów gospodarczych (ZWSI RON i JIM) oraz komponentami sojuszniczego logistycznego systemu informatycznego LOGFAS (LOGREP, LOGBASE, MOVEMENT&TRANSPORTATION).

W ramach wizyty słuchacze zapoznali się także z bazą szkoleniową Centrum Szkolenia Logistyki, w tym Szkoły Specjalistów Pożarnictwa.

Spotkanie z Komendantem CSLog płk. Mariuszem KALISZUKIEM oraz kierowniczą kadrą podsumowujące podróż studyjną było bardzo dobrą okazją do wymiany poglądów na temat form kształcenia specjalistów logistyki na potrzeby Sił Zbrojnych RP.


wróć