MENU
 

Wizyta studyjna w Sejmie RP

W dniu 22 lutego br. słuchacze Podyplomowych Studiów Wojskowej Służby Zagranicznej oraz Kursu Przygotowania Kadr Wojskowej Służby Zagranicznej odbyli wizytę studyjną w Sejmie RP.

Podczas wizyty słuchacze zwiedzili najważniejsze miejsca Sejmu RP oraz odbyli spotkanie z Przewodniczącym Komisji Obrony Narodowej (KON), posłem Michałem JACHEM. Słuchacze zostali zapoznani z bieżącą działalnością KON oraz specyfiką pracy w komisjach i podkomisjach parlamentarnych.

Wizyta w sejmie RP była dla słuchaczy okazją do pogłębienia wiedzy o kolejnej instytucji mającej wpływ na sprawy obronności kraju.


wróć