MENU
 

Delegacja ASzWoj z wizytą w Akademii Sił Zbrojnych na Słowacji

W dniach 28 stycznia – 1 lutego 2019 r. delegacja Wydziału Wojskowego Akademii Sztuki Wojennej, pod przewodnictwem ppłk. dr. Artura Stańca, uczestniczyła w kursie Wprowadzenie do planowania operacji połączonych (The Introduction to the Planning of Joint Operations) organizowanym przez Armed Forces Academy im. gen Milana Rastislava Štefánika w Liptowskim Mikulaszu na Słowacji.

Celem kursu było zapoznanie uczestników z ogólnym przebiegiem procesu planowania operacji połączonych na poziomie operacyjnym, zgodnie z obowiązującymi w Sojuszu Północnoatlantyckim dokumentami i procedurami.

Kurs został przeprowadzony przez instruktorów i wykładowców ze słowackiej Akademii Sił Zbrojnych oraz Akademii Sztuki Wojennej w ramach programu współpracy uczelni wojskowych Grupy Wyszehradzkiej (V4 COPD Education Enhancement Initiative). Uczestnikami kursu byli oficerowie z Polski, Czech, Słowacji, Węgier oraz Wielkiej Brytanii.

Podczas kursu zapoznano słuchaczy z przebiegiem procesu planowania operacji na poziomie operacyjnym, zasadami realizacji podstawowych czynność i odpraw wchodzącychw skład tego procesu.  Ponadto w ramach kursu w sposób praktyczny przećwiczono procedury realizacji zasadniczych analiz, ocen i produktów stanowiących sedno poszczególnych etapów i faz procesu planowania operacji na poziomie operacyjnym, w tym: opracowanie projektu operacyjnego oraz koncepcji i planu operacji.


wróć