MENU
 

Seminarium naukowe: Rozwój wspomagania informatycznego dowodzenia w SZ RP. Wnioski z wykorzystania systemów teleinformatycznych w ćwiczeniu ANAKONDA-18

Zakład Teleinformatyki

Instytutu Działań Informacyjnych

Wydziału Wojskowego

Akademii Sztuki Wojennej

serdecznie zaprasza na

Seminarium Naukowe

na temat:

Rozwój wspomagania informatycznego dowodzenia w SZ RP.

Wnioski z wykorzystania systemów teleinformatycznych
w ćwiczeniu ANAKONDA-18

które odbędzie się w dniu 19 marca 2019 roku, w s. 419, bl. 101
(Akademia Sztuki Wojennej)

PLAN SEMINARIUM *

08.30 - 09.00

  Rejestracja uczestników sympozjum (hol IV p. blok 101)

ROZPOCZĘCIE SEMINARIUM

09.00 - 09.10

  Prodziekan ds. dydaktycznych Wydziału Wojskowego

  płk dr hab. inż. Maciej Marczyk, prof. ASzWoj

09.10 - 10.40

  PANEL WPROWADZAJĄCY (jawny)

  Moderator: ppłk dr inż. Bartosz BIERNACIK

09.10 - 09.30

  Urząd Komunikacji Elektronicznej

Możliwości wykorzystania stacjonarnej infrastruktury telekomunikacyjnej na potrzeby obronne w trybie art. 178 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne

09.30 - 09.50

  Inspektorat Informatyki

Uwarunkowania odbioru łączy dzierżawionych w oparciu o infrastrukturę telekomunikacyjną RON oraz możliwości odbioru łączy bez wykorzystania
ww. infrastruktury

09.50 - 10.10

  Zarząd Kierowania i Dowodzenia P-6 SG WP

  Perspektywy rozwoju polowych systemów teletransmisyjnych oraz systemów teleinformatycznych w SZRP

10.30 - 10.40

  Dyskusja, wymiana doświadczeń

10.40 - 11.00

  Przerwa kawowa

11.00 - 13.00

Panel I (niejawny – klauzula ZASTRZEŻONE): Wnioski z wykorzystania systemów teleinformatycznychw    ćwiczeniu ANAKONDA-18

  Moderator: ppłk dr inż. Bartosz Biernacik

13.00 - 13.15

  Przerwa kawowa

13.15 - 14.15

  Panel II (jawny): Możliwości ASzWoj i CSŁiI w zakresie szkolenia z SWD C3IS HMS Jaśmin

  Moderator: ppłk dr inż. Bartosz Biernacik

13.15 - 13.30

  Akademia Sztuki Wojennej

  Przedstawiciel ZTI

Wsparcie teleinformatyczne procesu planowania operacyjnego z wykorzystaniem TOPFAS. Zakres  wykorzystania TOPFAS w procesie dydaktycznym ASzWoj. Możliwości szkolenia z zakresu TOPFAS na potrzeby SZRP.

13.30 - 13.45

  Akademia Sztuki Wojennej

  Przedstawiciel ZTI

  Oferta szkoleniowa ASzWoj w zakresie C3IS HMS Jaśmin

13.45 - 14.00

  Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki

  Przedstawiciel CSŁiI

  Oferta szkoleniowa CSŁiI w zakresie C3IS HMS Jaśmin

14.00 - 14.15

  Dyskusja, wymiana doświadczeń

PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE SEMINARIUM

14.15 - 14.30

  Dyrektor Instytutu Działań Informacyjnych, Moderator paneli

* Plan seminarium może ulec zmianie.

KOMITET NAUKOWY:

 1. płk dr hab. inż. Maciej Marczyk, prof. ASzWoj – Przewodniczący
 2. prof. dr hab. inż. Józef Janczak, profesor zwyczajny
 3. płk dr hab. inż. Piotr Dela, prof. ASzWoj
 4. płk dr inż. Jarosław Wiśniewski, ASzWoj
 5. ppłk dr inż. Bartosz Biernacik, ASzWoj

KOMITET ORGANIZACYJNY:

 1. ppłk dr inż. Bartosz Biernacik – przewodniczący
 2. ppłk mgr inż. Bartłomiej Terebiński
 3. ppłk mgr inż. Lucjan Grel
 4. mjr mgr inż. Leszek Kalman
 5. mjr mgr inż. Tomasz Surwiłło
 6. mgr Martyna Marczyk
 7. mgr Piotr Waśkowski

***

Ćwiczenie taktyczne z wojskami pk. ANAKONDA-18 było największym ćwiczeniem organizowanym przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej w 2018 roku. Celem tego przedsięwzięcia była integracja narodowych, sojuszniczych struktur dowodzenia i wojsk w ramach osiągania zdolnoścido prowadzenia strategicznej operacji obronnej w środowisku zagrożeń konwencjonalnych oraz hybrydowych. Wymagało to podjęcia współdziałania kluczowych organów dowodzenia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej z układem pozamilitarnym oraz wybranymi elementami struktur dowodzenia NATO.

ANAKONDA-18 została przeprowadzona na poligonach w Polsce, w międzynarodowej przestrzeni powietrznej oraz na Morzu Bałtyckim. Po raz pierwszy w historii ćwiczenie odbywało się również w Estonii, Litwie i na Łotwie. Podczas ćwiczenia Międzynarodowy Zespół Certyfikujący dokonał sprawdzenia zdolności Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północ-Wschód (MND-NE) do działania według sojuszniczych standardów oceny gotowości bojowej (CREVAL).

Przeprowadzenie powyższego przedsięwzięcia było możliwe dzięki właściwemu wsparciu teleinformatycznemu, a w szczególności przy wykorzystaniu wdrożonego w SZ RP systemu wsparcia dowodzenia C3IS Jaśmin.

Dokumenty do pobrania:


wróć