MENU
 

POWIETRZNA TARCZA-19

W dniach 14-25 stycznia 2019 r. uczestnicy Wyższego Kursu Sztabowego (WKS) z grupy Sił Powietrznych wzięli udział w ćwiczeniu dowódczo-sztabowym pk. POWIETRZNA TARCZA-19. Ćwiczenie było prowadzone w Centrum Operacji Powietrznych - Dowództwie Komponentu Powietrznego (COP-DKP) i stanowiło wspólne przedsięwzięcie Wydziału Wojskowego Akademii Sztuki Wojennej oraz COP-DKP. Tematem ćwiczenia było Planowanie użycia Komponentu Powietrznego w operacji obronnej.

Tło ćwiczenia stanowił konflikt pomiędzy dwoma sąsiadującymi państwami o nowoodkryte tereny bogate w złoża surowców energetycznych. Ćwiczący oficerowie realizowali zadania w składzie mieszanych komórek organizacyjnych AOPG (Air Operations Planning Group), złożonych z uczestników WKS oraz oficerów COP-DKP, 1. i 2. Centrum Koordynacji Operacji Powietrznych oraz Centrum Operacji Morskich - Dowództwa Komponentu Morskiego.

Zadaniem ćwiczących było przeprowadzenie procesu planowania użycia komponentu powietrznego w operacji zgodnie z podejściem sojuszniczym przyjętym w dokumencie ACO Comprehensive Operations Planning Directive. Zgodnie z tym dokumentem, uczestnicy ćwiczenia dokonali niezbędnych analiz w celu przygotowania i przeprowadzenia w języku angielskim odpraw Mission Analysis Briefing oraz COA Decision Briefing. Tym samym doskonalili oni m.in. umiejętności w zakresie zespołowego rozwiązywania złożonych problemów taktycznych i operacyjnych związanych z użyciem komponentu powietrznego w operacji sojuszniczej oraz syntetycznego prezentowania wniosków użytecznych dla dowódcy sojuszniczego komponentu powietrznego (JFAC – Joint Force Air Component).

W kluczowych dla przebiegu ćwiczenia przedsięwzięciach uczestniczyli Zastępca Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dyw. dr inż. pil. Tadeusz Mikutel, Dowódca COP-DKP gen. dyw. pil. Dariusz Malinowski, Dziekan Wydziału Wojskowego płk dr hab. Krzysztof Krakowski i Dyrektor Instytutu Sztuki Operacyjnej i Taktyki płk dr hab. Przemysław Paździorek.


wróć