MENU
 

Wizyta słuchaczy WKS w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

8 stycznia 2019 r. słuchacze grupy Sił Powietrznych Wyższego Kursu Sztabowego przebywali z wizytą w nowopowstałym cywilno-wojskowym Ośrodku Koordynacji Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego (ARCC) (Aeronautical Rescue Coordination Centre) Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Podczas wizyty uczestnicy kursu zostali zapoznani ze specyfiką funkcjonowania i zadaniami ARCC, do których należy zapewnienie właściwej koordynacji działań w celu udzielania pomocy załogom i pasażerom statków powietrznych oraz innym poszkodowanym w wyniku zdarzeń lotniczych zaistniałych w obszarze lądowym i morskim, znajdującym się w rejonie informacji powietrznej FIR Warszawa.


wróć