MENU
 

Inauguracja Wyższego Kursu Operacyjno-Logistycznego 2019

7 stycznia 2019 r. Dziekan Wydziału Wojskowego płk dr hab. Krzysztof KRAKOWSKI oraz Szef Zarządu Logistyki-P4 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego płk dr Robert WOŹNIAK dokonali uroczystej inauguracji kolejnej edycji Wyższego Kursu Operacyjno-Logistycznego.

Ten 6-miesięczny kurs jest najwyższą formą kształcenia specjalistów logistyki na potrzeby SZ RP. Jego celem jest pogłębienie wiedzy i ukształtowanie umiejętności uczestników kursu w obszarze pracy dowódczej i sztabowej poziomu strategiczno-operacyjnego. Słuchacze rozwiązują problemy wsparcia i zabezpieczenia logistycznego działań w operacjach narodowych, sojuszniczych i wielonarodowych zarówno na obszarze kraju jak i poza jego granicami, w okresie pokoju, kryzysu i wojny. Nabyta wiedza stanowi podstawę kształtowania i rozwijania wyobraźni operacyjno-logistycznej uczestników kursu.

Osiągnięcie celu kursu wymaga realizacji różnorakich zadań dydaktycznych w ramach pogłębiania wiedzy ogólnej i specjalistycznej oficerów starszych, głównie w obszarach: wsparcia i zabezpieczenia logistycznego wojsk, dowodzenia, sztuki operacyjnej i taktyki oraz działalności szkoleniowo-metodycznej, a także procedur pracy sztabów. Każdy absolwent kursu posiądzie niezbędną wiedzę i umiejętności wymagane na stanowiskach służbowych, na których planowane i realizowane są zadania wsparcia i zabezpieczenia logistycznego wojsk na poziomie strategiczno-operacyjnym.


wróć