MENU
 

Rola i zadania sił zbrojnych dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa w czasie działań hybrydowych przeciwko RP

19 grudnia br. odbyło się sympozjum naukowe pt. Rola i zadania sił zbrojnych dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa w czasie działań hybrydowych przeciwko RP zorganizowane przez zakłady Instytutu Działań Informacyjnych (IDzI): Cyberbezpieczeństwa, Teleinformatyki i Rozpoznania Wojskowego i Walki Radioelektronicznej.

Było to kolejne spotkanie naukowe realizowane przez IDzI poświęcone obszarom związanym z cyberbezpieczeństwem, wsparciem teleinformatycznym oraz działaniami hybrydowymi.

W sympozjum wzięli udział naukowcy z Akademii Sztuki Wojennej, Narodowego Centrum Kryptologii, Wojskowej Akademii Technicznej, Akademii Wojsk Lądowych, Akademii Marynarki Wojennej, Lotniczej Akademii Wojskowej, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach oraz przedstawiciele wielu instytucji i firm, a także oficerowie, słuchacze i studenci Wydziału Wojskowego.

Zaproszonych gości przywitał prodziekan ds. dydaktycznych Wydziału Wojskowego płk dr hab. inż. Maciej Marczyk, prof. ASzWoj. Wprowadzenie do tematu sympozjum dokonał dziekan Wydziału Wojskowego – płk dr hab. inż. Krzysztof Krakowski, prof. ASzWoj.

Sympozjum podzielone zostało na trzy części – panel wprowadzający i dwa równoległe panele tematyczne. W części wprowadzającej zaproszeni eksperci zaprezentowali uczestnikom spotkania następujące wykłady:

  • Obrona cyberprzestrzeni – wyzwania i zagrożenia – dr hab. inż. Jerzy Surma, prof. SGH –  dyrektor Narodowego Centrum Kryptologii,
  • Operacje informacyjne w wojnie hybrydowej – prof. dr hab. inż. Marek Wrzosek – przedstawiciel Instytutu Działań Informacyjnych,
  • Teleinformatyka jako wielowymiarowe wsparcie dla SZ RP – dr hab. inż. Janusz Dudczyk, prof. PWSZ,  dyrektor Instytutu Informatyki i Matematyki Stosowanej, PWSZ w Skierniewicach.

Na koniec panelu ppłk dr inż. Robert Janczewski, jako kierownik projektu, przedstawił informacje nt. grantu badawczego Ministra Obrony Narodowej realizowanego przez Zakład Cyberbezpieczeństwa w Instytucie Działań Informacyjnych. Moderatorem tej części spotkania był kierownik Zakładu Cyberbezpieczeństwa – ppłk dr inż. Grzegorz Pilarski.

Jeden z dwóch paneli tematycznych miał formułę niejawnego spotkania i dotyczył informacyjnej preparacji przestrzeni walki. Panel ten był prowadzony przez dyrektora Instytutu Działań Informacyjnych – płk. dr. inż. Jarosława Wiśniewskiego oraz kierownika Zakładu Rozpoznania Wojskowego i Walki Radioelektronicznej – ppłk. dr. Szymona Markiewicza.

Panel tematyczny pn.: Wsparcie teleinformatyczne i bezpieczeństwo cyberprzestrzeni RP był podzielony na dwie sesje. Sesja pierwsza moderowana przez ppłk. dr. inż. Roberta Janczewskiego związana była z militarnym wymiarem cyberbezpieczeństwa państwa oraz współczesnymi oczekiwaniami. Sesja druga, dotycząca wsparcia teleinformatycznego w SZ RP, była moderowana przez kierownika Zakładu Teleinformatyki – ppłk. dr. inż. Bartosza Biernacika. W sesji tej miały również miejsce wystąpienia przedstawicieli przemysłu. Sympozjum podsumował prodziekan ds. dydaktycznych – płk dr inż. Maciej Marczyk, prof. ASzWoj.

Tegoroczne sympozjum zgromadziło wielu specjalistów reprezentujących zarówno środowisko naukowe, jak i wojskowe w specjalności łączność i informatyka oraz rozpoznanie wojskowe i walka radioelektroniczna. Duże zainteresowanie spotkaniami Instytutu Działań Informacyjnych potwierdza potrzebę organizacji spotkań naukowych w obszarach zainteresowania Instytutu, wojsk operacyjnych, a także przemysłu dostarczającego rozwiązania dla MON.

Jak co roku przedstawione wyniki badań zostaną zebrane i wydane w monografii Wydawnictwa Akademii Sztuki Wojennej. W imieniu organizatorów dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie, a prelegentom za poświęcony czas i wysiłek włożony w przygotowanie tak ciekawych wystąpień.

Składamy serdeczne podziękowania Wojskowemu Instytutowi Wydawniczemu, reprezentowanemu na sympozjum przez płk. rez. dr. Jana Brzozowskiego, za objęcie naszego przedsięwzięcia naukowego patronatem medialnym.

Zapraszamy na kolejną edycję sympozjum naukowego, która odbędzie się jesienią 2019 roku.

Więcej zdjęć – KLIKNIJ!

Opracował: ppłk dr inż. Grzegorz Pilarski                                                           


wróć