MENU
 

O bezpieczeństwie na Pacyfiku w AszWoj

14 grudnia 2018 r. w Akademii Sztuki Wojennej odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Bezpieczeństwo na Pacyfiku: aspekty militarne, prawne, ekonomiczne, społeczne, klimatyczne. Jej organizatorem był Wydział Wojskowy ASzWoj oraz Towarzystwo Naukowe Australii, Nowej Zelandii i Oceanii – ANZORA.

Była to już X edycja cyklicznych konferencji naukowych Towarzystwa z Krakowa, które zajmuje się w Polsce popularyzacją badań nad regionem Pacyfiku Południowego, skupiającego badaczy z różnych dziedzin i ośrodków naukowych.

Na tegoroczne spotkanie, oprócz organizatorów z Akademii Sztuki Wojennej oraz członków Towarzystwa ANZORA, przybyli pracownicy naukowi: Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Śląskiego, Polskiej Akademii Nauk, Akademii Marynarki Wojennej, Uniwersytetu Opolskiego, Krakowskiej Akademii A. F. Modrzewskiego,  Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej, Uniwersytetu J. Kochanowskiego, Uniwersytetu A. Mickiewicza, Uniwersytetu K. Wielkiego, Bydgoskiej Szkoły Wyższej,  Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej oraz Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji. Gościem specjalnym był przedstawiciel Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach.

Gości w murach Akademii Sztuki Wojennej powitał dziekan Wydziału Wojskowego – płk dr hab. Krzysztof Krakowski. Następnie słowo wstępne wygłosił dyrektor Instytutu Strategii Wojskowej – gen. broni (rez.) dr Bogusław Samol.

Otwarcie konferencji uświetniło także wystąpienie Konrada Maziarza – dyrektora Departamentu Azji i Pacyfiku w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Przybył on na konferencję w towarzystwie pracowników Referatu ds. Japonii i Nowej Zelandii. Odczytano także list prezesa Towarzystwa ANZORA – dra Dariusza Zdziecha.

Spotkanie naukowe podzielono na trzy tematyczne panele odpowiadające zainteresowaniom oraz problematyce badań prelegentów. Panel I Bezpieczeństwo militarne na Pacyfiku rozpoczął się od sprawozdania z konferencji International Association of Peacekeeping Training Centres w Nowej Zelandii. Referenci omawiali przesłanki misji RAMSI, znaczenie sił specjalnych oraz sił morskich w Nowej Zelandii, politykę obronności Japonii na Pacyfiku oraz bezpieczeństwo nawigacji do Rapa Nui.

Aspekty prawne i ekonomiczne bezpieczeństwa Oceanu Spokojnego to tytuł panelu II. Uczestnicy tej części konferencji skupili się na bezpieczeństwie politycznym mikropaństw Pacyfiku, Oceanii, zmianach klimatycznych i ich prawnych implikacjach oraz bezpieczeństwie środowiskowym, bezpieczeństwie surowcowym, rywalizacji australijsko-chińskiej, a także chińsko-amerykańskiej wojnie handlowej.

Panel III skupił tematy wokół Bezpieczeństwa społecznego i klimatycznego wysp Pacyfiku. Zapewnianie bezpieczeństwa klimatycznego małych państw wyspiarskich w obszarze Oceanii było motywem przewodnim, także w kontekście kończącego się w tym samym dniu szczytem klimatycznym ONZ COP24 w Katowicach. Prelegenci podzielili się również wynikami swoich badań nad migrantami klimatycznymi i innymi społecznymi kwestiami rozwoju relatywnie młodych demokracji na Pacyfiku Południowym.

Konferencja została objęta honorowym patronatem Ambasady Australii oraz Ambasady Nowej Zelandii.

opr. dr Joanna Siekiera


wróć