MENU
 

Wykłady z Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych

W dniach 3-7 grudnia 2018r., na Wydziale Wojskowym Akademii Sztuki Wojennej, odbyły się zajęcia z przedmiotów prawnych dla słuchaczy Wyższego Kursu Operacyjno-Strategicznego.

Wykłady z m.in. Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych przeprowadziła dr Joanna Siekiera.

Oprócz polskich oficerów, w kursie brali udział także zagraniczni przedstawiciele. Zgodnie z doktryną Ignorantia iuris nocet, słuchacze przyswoili wiedzę teoretyczną z Prawa Międzynarodowego Publicznego, w tym Prawa Wojennego.

Następnie kursanci rozwiązywali szereg kazusów w oparciu o współczesne konflikty zbrojne i misje pokojowe, a także udział Polski w regionalnych oraz ponadregionalnych organizacjach międzyrządowych.


wróć