MENU
plakat 1

plakat 2

Ocena wyróżniająca dla kierunku "Obronność"

Decyzja jest efektem wysokiej jakości kształcenia na Wydziale Wojskowym Akademii Sztuki Wojennej oraz stopnia spełnienia obowiązujących wymogów jakościowych oceny programowej.

Wśród głównych kryteriów, które miały wpływ na uzyskanie oceny wyróżniającej, wymienia się m.in.:

  • koncepcję kształcenia i jej zgodność z misją oraz strategią uczelni,
  • program kształcenia oraz możliwość osiągnięcia zakładanych efektów,
  • kadrę prowadzącą proces kształcenia,
  • umiędzynarodowienie procesu kształcenia,
  • wykorzystywaną infrastrukturę.

Następna ocena programowa kierunku „obronność” powinna nastąpić w roku akademickim 2025/2026.

***
Polska Komisja Akredytacyjna jest niezależną instytucją, działającą na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia. Podstawowymi celami działań Komisji są dbałość o spełnianie standardów jakościowych przyjętych dla szkolnictwa wyższego, nawiązujących do najlepszych wzorców obowiązujących w europejskiej i globalnej przestrzeni edukacyjnej oraz wspieranie uczelni publicznych i niepublicznych w procesie doskonalenia jakości kształcenia a także budowania kultury jakości. Działania te zmierzają do zapewnienia absolwentom polskich szkół wyższych wysokiej pozycji na krajowym i międzynarodowym rynku pracy oraz do zwiększenia konkurencyjności polskich uczelni jako instytucji europejskich (www.pka.edu.pl).


wróć