MENU
 

Kontakt

płk dr inż. Marek STRZODA – Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia

al. gen. Antoniego Chruściela „Montera” 103
00-910 Warszawa – Rembertów

bud. 101, p. 116
tel. 261-813-224

m.strzoda@akademia.mil.pl

Wszelkie sprawy dotyczące lub mające wpływ na jakość kształcenia w Wydziale Wojskowym można zgłaszać bezpośrednio Dziekanowi, Pełnomocnikowi Dziekana ds. Jakości Kształcenia lub pozostałym członkom Wydziałowego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia.


wróć